Pavšalna obdavčitev

Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb vsako leto izračunavajo davčno osnovo na podlagi ustvarjenih prihodkov in odhodkov, pri čemer upoštevajo določbe Zakona o davku od prihodkov pravnih oseb. Pavšalna obdavčitev se uporablja za gospodarske družbe, ki so zavezane plačevati davek od dohodka pravnih oseb-po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Pavšalna obdavčitev velja za samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki v preteklem letu niso presegli 50.000 EUR obdavčljivih prihodkov. Pavšalna obdavčitev ne velja za pravne osebe, ki niso gospodarske družbe, to so društva, zbornice, sindikati, itd., ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa v preteklem letu. Vstop v sistem je prostovoljen. Če se odločite vstopiti, morate do 31. marca tekočega leta to prijaviti davčnemu organu. V primeru, da posameznik dve leti zapored ne bo izpolnjeval pogojev za pavšalno obdavčitev, bo dolžan sam izstopiti iz sistema. V sistemu pavšalne obdavčitve je potrebno voditi evidenco vseh obdavčljivih prihodkov. Le-te je potrebno poročati na DURS preko sistema e-davkov za vsako davčno obdobje. Če gre za novega podjetnika oziroma na novo ustanovljeno podjetje, mora priglasitev za pavšalno obdavčitev opraviti hkrati ob vpisu v davčni register. Potrdila, da ste pavšalist, od davčnega organa ne boste dobili. Obvestili vas bodo le, če vas bodo zavrnili in boste morali davke obračunavati po dejanskih stroških. Ob prijavi se pavšalna obdavčitev do odjave samodejno podaljšuje. Odjava je mogoča z obvestilom zavezanca o prenehanju uveljavljanja normiranih stroškov, pa tudi samodejno, če zavezanec dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev. Od tako ugotovljenih dohodkov se šteje 70 % priznanih normiranih stroškov, ostalih 30 % je obdavčenih z ustrezno stopnjo. Za samostojne podjetnike je predvidena 20 odstotna cedularna davčna stopnja, za gospodarske družbe pa stopnja, ki se sicer tudi uporablja – 17 odstotna v letu 2013, 16 odstotna v letu 2014 in 15 odstotna v naslednjih letih.


Zakaj in za koga pavšalna obdavčitev?
Pavšalna obdavčitev je sistem, v katerem se ne upoštevajo nikakršne olajšave kot so investicijske, splošne ali posebne za vzdrževanje družinskega člana. Pavšalna obdavčitev je lahko zelo dobrodošla poenostavitev. V marsikateri situaciji drži, da toliko kot bi plačali za računovodstvo, plačate davka in imate to prednost, da se z računovodstvom ni potrebno ukvarjati. Načeloma imajo od pavšalne obdavčitve največ poslovni svetovalci, kreativci in tisti, ki prodajajo svoje znanje, intelektualne storitve, saj imajo zelo malo dejanskih stroškov. Po drugi strani pa redko koristi malim proizvodom, trgovskim podjetjem, frizerjem, avtomehanikom ali prevoznikom z lastnimi tovornjaki. Torej vsem tistim, katerih stroški presegajo 70 odstotkov prihodkov. Preden se odločite za pavšalno obdavčitev, natančno preverite ali boste res plačali manj davka, kot če bi davke plačevali glede na dejanske prihodke in odhodke. Npr. podjetniku, čigar dejanski stroški so enaki, kot so normirani stroški (70 odstotni), se navadno ne splača biti pavšalist.