Kvalitetnega prevoda ne opravi kar vsak

Velika večina se nas je že znašla v položaju, ko so potrebovali različne vrste prevodov. Obstaja veliko vrst različnih prevodov, od običajnih kratkih tekstov za prevod v tuji jezik, do bolj strokovnih prevodov. Na prevajalcih sloni kar veliko breme, saj so v primeru prevajanja sodnih dokumentov, receptov za zdravila in drugih pomembnih dokumentov ne smejo privoščiti napake. Tu prevajalstvo nosi veliko odgovornost, saj je napaka pri takih dokumentih lahko zelo slaba za naš posel, ali celo usodna v primeru prevajanja receptov ipd.

Za kvaliteten prevod mora biti prevajalec strokovno usposobljen na več področjih. Do potankosti mora poznati ciljne jezik in jezik iz katerega prevaja. Za prevajalca se lahko oseba trenutno šola le na oddelku filozofske fakultete v Ljubljani, študij poteka v treh smereh, vsaka je bolj zahtevna od druge. Za kvaliteten prevod pa ni dovolj samo poznavanje obeh jezikov prevoda, če gre za specifično besedilo mora prevajalec poznati tudi vse kulturne in jezikovne prepreke, ki bi se utegnile pojaviti v besedilu. Ne glede na to, koliko znanja ima prevajalec pa nobeno besedilo ne bo prevedeno 100% enako, saj ima vsak jezik svoje značilnosti in posebnosti, prevajalec se lahko le poizkuša čim bolj približati izvirniku.

Kvalitetne prevajalske agencije sodelujejo z mnogimi zunanjimi sodelavci in nemalokrat se zgodi, da se v prevod vključi tudi naravni govorec prevajanega jezika ali pa strokovnjak, ki skrbi za rabo ustrezne terminologije. Ti se v proces prevoda vključijo predvsem pri zahtevnejših besedilih. Prevod besedila pa še zdaleč ni vse, kot sem že omenil, zahteven prevod običajno pregleda še tako imenovani naravni govorec, v zadnji fazi pa se besedilo tudi lektorira, le to zagotovi ustrezen prevod.

V primeru, da so v prevajanje vpleteni sodni dokumenti, pa le te lahko prevaja sodno zaprisežen prevajalec. Ti prevajalci so podprti s strani Ministrstva za pravosodje, brez pravih kvalifikacij tak prevod sodnih dokumentov ni veljaven. Prevajalec sodnih dokumentov se z drugo besedo imenuje tudi tolmač. Sodni tolmači običajno prevajajo uradne dokumente, rojstne liste, potrdila o nekaznovanosti, izpise iz sodnega registra, diplome, policijska poročila, izvedenska mnenja, zdravniške izvide in ostale listine. Sodno tolmačenje je običajno malenkost dražje od vsakdanjih prevodov, pa vendar je za take prevode potrebna skrajna mera previdnosti, tu si prevajalci res ne morejo privoščiti napak.

Dejstvo je, da kvalitetnega prevoda ne opravi vsak. Za res primeren prevod vam svetujem prevajalsko agencijo. V Sloveniji je teh kar nekaj, izvrstne so predvsem zaradi velikega števila njihovih prevajalcev. Običajno imajo prevajalci v agencijah za seboj že kar nekaj let izkušenj na tem področju, prevodi pri večjih ekipah pa potekajo hitreje. Ko se dogovarjate za prevod ne pozabite omeniti, koliko se vam mudi, saj vam po želji besedilo lahko prevedejo takoj. Oglejte si ponudbo ter cenike posameznih prevajalskih agencij na spletu in se odločite za svojo vrsto storitve.