Franšizing-Kaj je to?

Zagotovo ste za izraz franšizing že slišali, vendar pa niste vedeli njenega natančnega pomena. Pravzaprav gre za precej zapleteno besedo, ki pa nima tako zapletenega ozadja. Franšizing je lahko izjemno velika priložnost za vse tiste ljudi, ki želijo postati podjetniki in imajo veliko mero podjetniškega mišljenja. Ravno tako je odlična priložnost za vse tiste podjetnike, ki želijo razširiti svoj obstoječi posel. V kratkem času lahko s franšizingom hitro zrastete, pokrijete več trgov naenkrat ali pa s poslovnim modelom vstopite v popolnoma nov trg. Možnosti so praktično neomejene z nekaj poslovnega mišljenja in dobrega razmišljanja.

Franšizing po definiciji
Franšizing ima mnogo različnih definicij, kjer pa so vs usmerjene v isto smer. Franšizing je sistem trženja oziroma sodobne tehnologije, ki v celoti temelji na sodelovanju med pravn in finančno ločenimi podjetji. Franšize so navadno samostojna podjetja, ki vodijo pod okriljem večje korporacije. Franšizing nudi ogromno priložnosti, vendar pa tudi odgovornosti. Vsekakor pa je znano, da morajo poslovati v skladu s konceptom franšizorja (generalnega zastopnika franšiz). Slednji mora seveda nuditi stalno tehnično in poslovno pomoč. Gre kot za nekakšne podružnice, ki so v uporavljanju drugih podjetij.

Kot smo že omenili, obstaja več vrst definicij franšize, kjer pa povsod gre za dodelan sistem poslovanja – seveda ob predpostavki, da je družba uspešna. V primeru neuspešnosti poslovanja se mora določena franšiza zapreti.

Franšizing in oblike
Poznamo več vrst oblik franšise. Med te vrste štejemo tudi najbolj razširjena:
izdelčni franšizing oziroma proizvodni
čisti poslovni franšizing

Ne glede na oblike, pa obstajajo določene obveznosti in pravice, ki izhajajo iz naslova le tega. Ravno tako obstajajo določena pravila, ki jih je potrebno upoštevati. Navadno se za franšizing odločajo podjetja, ki želijo razširiti poslovanje in blagovni znamko. Nudi ogromno prednosti in pa seveda slabosti. Vseeno moramo, preden se podamo v franšizing, dobro razmisliti vse priložnosti in slabosti, ki jih s tem dobimo. Brez dobro oblikovanega poslovnega modela takšna možnost ne bo uspešna. Pomembno je, da se zavedamo, v kaj se podajamo. Franšizing nenazadnje nudi ogromno različnih načinov oportunističnega vedenja, na kar moramo biti pozorni. Gre pa za novo, precej zanimivo področje poslovanja, ki ga lahko opravljajo le izkušeni poslovneži.