Zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb vsako leto izračunavajo davčno osnovo na podlagi ustvarjenih prihodkov in odhodkov, pri čemer upoštevajo določbe Zakona o davku od prihodkov pravnih oseb. Pavšalna obdavčitev se uporablja za gospodarske družbe, ki so zavezane plačevati davek od dohodka pravnih oseb-po Zakonu o davku od dohodka pravnih oseb. Pavšalna obdavčitev velja za samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki v preteklem letu niso presegli 50.000 EUR obdavčljivih prihodkov. Pavšalna obdavčitev ne velja za pravne osebe, ki niso gospodarske družbe, to so društva, zbornice, sindikati, itd., ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so presegli 50.000 EUR obdavčljivega prometa v preteklem letu. Vstop v sistem je prostovoljen. Če se odločite vstopiti, morate do 31. marca tekočega leta to prijaviti davčnemu organu. V primeru, da posameznik dve leti zapored ne bo izpolnjeval pogojev za pavšalno obdavčitev, bo dolžan sam izstopiti iz sistema. V sistemu pavšalne obdavčitve je potrebno voditi evidenco vseh obdavčljivih prihodkov. Le-te je potrebno poročati na DURS preko sistema e-davkov za vsako davčno obdobje. Če gre za novega podjetnika oziroma na novo ustanovljeno podjetje, mora priglasitev za pavšalno obdavčitev opraviti hkrati ob vpisu v davčni register. Potrdila, da ste pavšalist, od davčnega organa ne boste dobili. Obvestili vas bodo le, če vas bodo zavrnili in boste morali davke obračunavati po dejanskih stroških. Ob prijavi se pavšalna obdavčitev do odjave samodejno podaljšuje. Odjava je mogoča z obvestilom zavezanca o prenehanju uveljavljanja normiranih stroškov, pa tudi samodejno, če zavezanec dve zaporedni davčni obdobji ne izpolnjuje pogojev. Od tako ugotovljenih dohodkov se šteje 70 % priznanih normiranih stroškov, ostalih 30 % je obdavčenih z ustrezno stopnjo. Za samostojne podjetnike je predvidena 20 odstotna cedularna davčna stopnja, za gospodarske družbe pa stopnja, ki se sicer tudi uporablja – 17 odstotna v letu 2013, 16 odstotna v letu 2014 in 15 odstotna v naslednjih letih.

Read more…