Trg dela v letu 2017

Tudi Slovenija in slovensko gospodarstvo čuti izboljšanje trendov in povečano povpraševanje po izdelkih in storitvah. Zato se tudi krepi zaposlovanje delavcev in tudi dosti podjetij ni več toliko pesimistično razpoloženih in previdnih pri svojih načrtih in se že odločajo znatneje za investicije in za povečanje zaposlovanja.

Na portalu www.Zaposlitev.info je zaslediti v prvih 3 mesecih leta 2017 povečanje povpraševanj po novih sodelavcih za kar 25%, kar je zelo spodbudna novica, tako za naše gospodarstvo, kot tudi za iskalce zaposlitve.

Delovna mesta so, a za določena je premalo izobraženega kadra.

Še vseeno pa je na slovenskem prostoru opaziti, zanimivo strukturo brezposelnih in na drugi strani zahteve katere iščejo delodajalci. Kljub temu, da je na Zavodu RS za zaposlovanje cca. 100.000 brzposelnih, pa ima kar dosti delodajalcev težao najdti primeren kader, saj so določeni adri zelo deficitarni in kljub takšni še vedno masi brezposleni, jih je med njimi zelo malo ali skoraj nič in tako zna biti kar težava najdti ustrezen kader.

Specifika slovenskega gospodarstva.

Slovensko gospodarstvo je zelo navezano na nemško gospodarstvo in je gospodarstvo, ki temelji v veliki meri vsaj večja podjetja, kot proizvajalci avto industrije ali kovinske branže. Tako je zelo veliko povpraševanj po tehnično naravnih kadrih strojne, kovinarske stroke in znanj. Za katerega pa niso vsi kandidati primerno usposobljeni. Prav tako s povečevanjem turizma naše dežele se odpira tudi bogata ponudba del v gostinstvu, tu imajo delodajalci predvsem težavo pridobiti kuharje (delo je naporno in napram drugim državam vseeno slabše plačano) tudi natakarja/-ico zna biti problem dobiti.

Ukrepi, ki se odvijajo oziroma usposabljanja

Vsi kandidati in kandidatke, ki so prijavljeni na ZRSZ imajo možnost opravljanja prekvalifikacij svoje poklica preko raznih izobraževanj ali usposabljanj in si tako lahko pridobijo preko nacilne poklicne kvalifikacije ustrezna znanja in veščine za opravljanja dela, katere naše gospodarstvo potrebuje a ni dovolj razpoložljivih kandidatov popolnoma brezplačno, le izraziti morajo željo pri svetovalcu.

Druga možnost so privatne ustanove, ki samoplačniško izvajajo različna izobraževanja, ki prinesejo nove kompetence in ponavadi od jih lahko kandidat prejme različne veljavne certifikate u uspešno opravljenem izobraževanju in osvojitvi znanj, kar mu zagotovo pomaga kot konkurenčna prednost med drugimi iskalci pri iskanju zaposlitve.

Predvidevanja za 2017.

Leto 2017, kot kaže bo točka, ki bo ponovno zagnala zaposlovanje in rast našega gospodarstva in posledično tudi potrošnje, tako da skozi celotne leto lahko pričakujemo proti letom 2015, 2016 povečano število zaposlitvenih priložnosti za skupno oceno 20% več kot v predhodnih dveh letih in lahko pričakujemo, da bo stopnja uradno brezposelnih se do konca leta znižala iz dobrih 103.000 na začetku leta na 85-80.000.

Kaj pa bo prinesla, prihodnost pa je žal še prezgodaj govorit.