Samozaposlitev

Velikokrat se zgodi, da svojih lastnih idej ne moremo realizirati in udejanjiti v podjetju, kjer smo zaposleni. Pravzaprav je ogromno že to, če smo sploh zaposleni. In če nismo? Potem je ena od možnosti zagotovo samozaposlitev. Kaj to pomeni? Pomeni, da si v veliki večini odvisen sam od sebe, skrbiš, da s svojo zaposlenostjo, delavnostjo in marljivosti uspeš preskrbeti sebe. Pomeni, da si s srcem in dušo v svojem podjetju, da si z mislimi in telesu predan svojim idejam.

Kaj potrebujete za samozaposlitev?

Vsekakor je prvi pogoj ideja in želja, da to storite in uresničite. Ob tem potrebujete še poklic, ki omogoča samozaposlovanje. Red, disciplina, bogate delovne izkušnje, človekoljubnost in pripravljenost delati … to so vrline, ki so pomembne in vodijo k uspehu.

Ime podjetja?

Težji del registracije podjetja predstavlja izbira imena podjetja. Ime podjetja mora biti v slovenskem jeziku, lahko tudi v latinskem jeziku, ne sme vsebovati črk, ki niso v slovenski abecedi in jasno se mora razlikovati od imen firm, ki so že vpisana v registru podjetij AJPES. Ime ne sme biti v tujem jeziku.

Kakšne bodo dejavnosti podjetja?

Ob odprtju podjetja je smiselno registrirati tiste in toliko dejavnosti, s katerimi boste takoj začeli poslovati. To so lahko tudi različne dejavnosti. Še po registraciji podjetja boste lahko v podjetje dodajali nove dejavnosti, s katerimi se nameravate ukvarjati kasneje.

Kako odpreti podjetje?

Za odprtje podjetja potrebuje veljavni osebni dokument in davčno številko. V primeru, da niste 100-odstotni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, morate prijavi po ZGD-1H priložiti overjeno izjavo lastnika (pri upravni enoti ali notarju objekta, ki vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu).

Ko podjetje odprete, ga je treba še registrirati. Podjetje se prijavi v poslovni register Ajpes, prav tako tudi na DURS, kjer morate navesti število zaposlenih, kdo in kako bo vodil knjigovodstvo ter kakšne prihodke in odhodke pričakujete v prvem letu.

V primeru samozaposlitve bomo opravili prijavo podatkov za zavod za zdravstveno zavarovanje (M1 obrazec), v kolikor gre za popoldanski s.p., tega postopka ni potrebno izvajati.

Sklep o dokončni registraciji boste prejeli po pošti.

Kakšni so stroški?

Registracija in prijava odprtja podjetja je brezplačna.

Kaj še potrebujete?

Opraviti morate izpit varnosti pri delu, prav tako vsi zaposleni. Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

ZZZS spodbuja samozaposlitev in vsem, ki se za to odločijo pomaga in jim stoji ob strani. Največkrat nudi uvodno svetovanje pred samim pričetkom delovanja, ki zajema vse osnovne informacije. Nudi tudi izobraževanja, usposabljanja in svetovanja za samozaposlitev. Če pa ste na Zavodu vsaj 6 mesecev, lahko sklenete Pogodbo o finančni pomoči za samozaposlitev, kjer vam Zavod pomaga pri začetnih stroških podjetja.