Praznjenje greznic

Skrb za urejen dom in okolico mora biti na prvem mestu, če želimo živeti v prijetnih razmerah, ki dopuščajo udobno življenje. Ne glede na to, kje živimo, v samostojni hiši, stanovanjskem bloku, stolpnici ali kje drugje, vedno moramo poskrbeti za osnovno ureditev bivanjskih razmer. Nekatera opravila, ki spadajo v to kategorijo, uredimo le enkrat, druga pa moramo redno opravljati, če želimo ohraniti ugodne razmere. V slednjo skupino spada tudi praznjenje greznic, ki je nujno opravilo za tiste, ki morajo za greznico skrbeti sami.

Za lastno greznico morajo povečini skrbeti le tisti, ki živijo v samostojnih hišah in imajo kanalizacijo urejeno tako, da vodi v primerno zbirališče. V mestih, večjih stanovanjskih naseljih in tam, kjer živi več ljudi v isti stavbi, je skrb za greznico razdeljena, ali pa je za to zadolžen en prebivalec. V stanovanjskih blokih za vse potrebno poskrbi upravitelj, tako da podnajemnikom ni treba skrbeti še za to. To sicer ne pomeni, da nimajo prav nič s takšnimi in drugačnimi komunalnimi storitvami – v vsakem primeru je treba takšne storitve plačati, navadno mesečno, le opravilom samim se ni treba posvečati. Tisti, ki imajo lastno greznico, pa morajo nedvomno poskrbeti tudi za praznjenje, saj kapaciteta ni neomejena. Praznjenje greznice lahko opravi lastnik sam, kar je predvsem pogosto v primeru, da lastnik greznico namenoma uporablja na primer za gnojenje kmetijskih površin. V primeru, da lastnik greznice ne želi prazniti sam, pa se lahko obrne na storitve komunalnih podjetij, ki nudijo praznjenje greznic med svojimi storitvami. Res je, da je ta alternativa nekoliko dražja, saj je potrebno za storitve seveda plačati, vendar pa smo lahko prepričani, da bodo strokovnjaki primerno poskrbeli za greznico. Poleg tega bo podjetje poskrbelo za vso potrebno opremo in delo opravilo zares strokovno.

Odločitev je v rokah posameznika, tako kot vedno pri tovrstnih opravilih. Optimalne izbire ni, kajti odločiti se je treba na podlagi posameznega primera – to velja že pri zasnovi samega kanalizacijskega sistema, potem pa tudi pri praznjenju in čiščenju greznic.