Naravoslovni predmeti v osnovni šoli

V osnovni šoli se učenci srečajo z mnogo različnimi šolskimi predmeti, ki jih lahko razdelimo na naravoslovne, družboslovne, jezikovne, umetniške, ter športne. Med naravoslovne predmete v osnovni šoli spadajo matematika, fizika, kemija, biologija, ter spoznavanje okolja v nižjih razredih. Med družboslovne predmete lahko uvrstimo zgodovino, geografijo, ter domovinsko in državljansko vzgoja in etiko. Med jezikovne predmete uvrstimo prvi tuj jezik, ki je praviloma Angleščina in pa Slovenščino. Ostanejo še predmeti kot so glasbena vzgoja, likovna vzgoja, športna vzgoja, gospodinjstvo ter tehnika.

Matematiko (http://www.kvalitetne-instrukcije.si/instrukcije-matematike/), Slovenščino, likovno vzgojo, glasbeno vzgojo ter športno vzgojo imajo učenci od prvega do zadnjega razreda osnovne šole. V prvih treh razredih imajo tudi spoznavanje okolja, ki ga kasneje zamenjajo predmeti kot so zgodovina, geografija in narava. Naravo pa v zadnjih dveh razredih nadomestijo in nadgradijo predmeti fizika, biologija in kemija.

Če si zdaj bolj podrobno ogledamo naravoslovne predmete v osnovni šoli lahko vidimo, da matematika otroke spremlja vseh 9 let osnovne šole od prvega do zadnjega razreda. Matematika je pomemben predmet, saj je hkrati tudi podlaga za kasnejše naravoslovne predmete kot sta kemija in fizika. Na žalost pa imajo otroci najpogosteje probleme prav z njo, saj je zelo abstraktna in za mlajše otroke zelo zahtevna.

V prvih treh letih imajo otroci poleg matematike tudi predmet, ki se mu reče spoznavanje okolja, ki je nekakšna mešanica naravoslovja in družboslovja, ta predmet v šestem in sedmem razredi nadomesti predmet narava in v osmem in devetem razredu predmeti kemija, fizika in biologija.

Otroci imajo pogosto poleg matematike probleme tudi s kemijo in fiziko, verjetno zato, ker so prav tako abstraktni in zahtevajo predznanje matematike. Zelo pogosto je, da imajo otroci, ki imajo probleme z matematiko, probleme tudi s fiziko in kemijo. Zato je pomembno, da probleme z matematiko rešite še preden otroci vstopijo v osmi in deveti razred, kjer dobijo še dva zahtevna predmeta, kjer jim bo znanje matematiko prišlo še kako prav.
Z družboslovnimi predmeti otroci ponavadi nimajo težav, če se le učijo. Se pa pojavljajo težave z jeziki, tako z angleškim jezikom kot z materinščino.