Kako do gradbenega dovoljenja?

Vsaka večja prenova obstoječega objekta ali vsaka nova gradnja, zahteva gradbeno dovoljenje. Kako pridobiti gradbeno dovoljenje in kaj vse potrebujete za čim hitrejšo pridobitev, si preberite v nadaljevanju.
Začnimo z mislijo, da imate željo po gradnji lastnega objekta. Želite postaviti lastno hišo. Vsak takšen projekt se prične najprej z lastno idejo. Ideja o lastni hiši se oblikuje kar nekaj časa. Najprej si zamislimo izgled, okolico, lokacijo in tako naprej. Ko imamo približno sliko, potem lahko najamemo ustrezen arhitekturni biro, ki lahko naše ideje prenese na papir. Seveda se verjetno končni izdelek lahko razlikuje od tistega kar smo imeli prvotno v glavi. Arhitekti vam ustrezno svetujejo in pomagajo, da bo vaša hiša čim bližje tistemu kar ste si vedno želeli.

Seveda pa morate imeti tudi ustrezno zemljišče, katerega lahko podedujete ali pa kupite. Kakorkoli že, lastništvo nad objektom, boste za pridobitev gradbenega dovoljenja morali dokazati. Za vaše izbrano zemljišče je primerno, če pridobite lokacijsko informacijo. Ta ni več obvezna, lahko pa vam odgovori na vprašanja, kaj in kje na vašem ozemlju lahko gradite.

Ko imate te odgovore si priskrbite geodetski posnetek terena. Naslednji korak za gradbeno dovoljenje je idejna zasnova. Ta je predvsem pomembna za pridobitev projektnih pogojev. Idejna zasnova je sestavljena iz t.i. vodilne mape, načrta arhitekture, in je opremljena z prikazom priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo. Nato sledijo prej omenjeni projektni pogoji. Te vam izdajo upravljalci javne prometne in komunalne infrastrukture, telekomunikacije, ARSO, itd. Da vam jih lahko izdajo, mora projektant izdelati projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta mora pri izdelavi dokumentacije upoštevati pravila zakonodaje in pridobljene pogoje nosilcev prostora oziroma prej omenjenih soglasodajalcev.

Po izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, je potrebno tega predložiti soglasodajalcem. Ko pridobite vse te dokumente in soglasja, jih je potrebo vložiti v Vodilno mapo, opremiti z žigom in podpisom odgovornega projektanta. Vse skupaj, z načrti in elaborati, se odda v dveh izvodih na Upravno enoto. Če so dokumenti ustrezni, je gradbeno dovoljenje izdano v roku 30 dni.