Poškodba na delu je vsaka telesna poškodba, katera se je zaposlenemu zgodila v času opravljanja delovnih nalog. Poleg tega se med te poškodbe šteje tudi poškodbe, ki so nastale v času prevoza na delovno mesto oziroma prevoza z dela do kraja bivanja. Pri tem je pomembno, da prevoz organizira delodajalec. Zadane delovne naloge so različne, poleg tega pa so različne tudi zahteve, urejenost delovnega okolja, zakonodaje in mnoge druge lastnosti. Značilnost naprednih družb je, da delo obravnavajo skozi prizmo kakovosti življenja. To pomeni, da so delovni proces ter druge značilnosti dela urejene tak, da omogočajo kakovost življenja. V praksi to pomeni predvsem izvedbo delovnih nalog z uporabo vseh mogočih pripomočkov, ki zmanjšujejo napore, bolečine, poškodbe ter vse drugo kar zmanjšuje kakovost življenja. Koristi pri tem nima le ožja skupina vseh, ki so tako ali drugače udeleženi pri delu, ampak tudi širša družba. Ker so v razvitih državah zdravstvena zavarovanja oblikovana preko načela vzajemnosti, so med drugim udeleženi tudi vsi plačniki zavarovana. Manj sredstev namenjenih za zdravljenje poškodb, bolezni in drugih zdravstvenih storitev, pomeni več denarja za kakovost vsega, kar zavarovanje krije. Posledično, se lahko v družbah z dobro prakso, denar namenjen zdravstvu v splošnem pomenu, razporedi na druga koristna mesta in naslove. Read more…

Izredna odpoved delovnega razmerja je definirana v zakonu o delovnih razmerjih. Razlog zakaj lahko pride do izredne odpovedi so različni, kot prvi razlog je najbolj očitna kršitev, torej dejanje zaposlenega, ki ima znake kaznivega dejanja. Kaj je kaznivo dejanje je definirano v zakonskem zakoniku, pa vendar med pogostimi razlogi so kraja tuje lastnine ali posredovanje zaupnih podatkov delodajalca ali osebnih podatkov zaposlenih oziroma strank. Med razlogi za izredno odpoved je tudi malomarnost delavca. V primeru malomarnosti govorimo o veliki malomarnosti, ki si jo strokovnjak na določenem področju ne bi smel privoščiti (na primer elektro monter napelje elektriko v bazen), seveda je vprašanje ali je taka malomarnost rezultat naklepa in tako izpolnjuje tudi elemente kaznivega dejanja ali govorimo o izključno o veliki malomarnosti. Read more…