Velika večina se nas je že znašla v položaju, ko so potrebovali različne vrste prevodov. Obstaja veliko vrst različnih prevodov, od običajnih kratkih tekstov za prevod v tuji jezik, do bolj strokovnih prevodov. Na prevajalcih sloni kar veliko breme, saj so v primeru prevajanja sodnih dokumentov, receptov za zdravila in drugih pomembnih dokumentov ne smejo privoščiti napake. Tu prevajalstvo nosi veliko odgovornost, saj je napaka pri takih dokumentih lahko zelo slaba za naš posel, ali celo usodna v primeru prevajanja receptov ipd. Read more…

Zagotovo ste za izraz franšizing že slišali, vendar pa niste vedeli njenega natančnega pomena. Pravzaprav gre za precej zapleteno besedo, ki pa nima tako zapletenega ozadja. Franšizing je lahko izjemno velika priložnost za vse tiste ljudi, ki želijo postati podjetniki in imajo veliko mero podjetniškega mišljenja. Ravno tako je odlična priložnost za vse tiste podjetnike, ki želijo razširiti svoj obstoječi posel. V kratkem času lahko s franšizingom hitro zrastete, pokrijete več trgov naenkrat ali pa s poslovnim modelom vstopite v popolnoma nov trg. Možnosti so praktično neomejene z nekaj poslovnega mišljenja in dobrega razmišljanja.

Read more…

Odprtje s.p.

Odprtje S.P. se zdi v želji po lastnem podjetju marsikomu najboljša možna rešitev, saj za razliko od odprtja d.o.o. zanjo ne potrebujemo začetega kapitala. Odločitvi, da bomo postali prav samostojen podjetnik, pa pogosto botruje tudi dejstvo, da se nam večinoma ne zdi smiselno odpirati družbe z omejeno odgovornostjo, če vemo, da bomo podjetje ustanovili in vodili sami. In dejstvo je, da je na začetku samostojne poti vsakdo rad »sam svoj gospod«, zato je ustanavljanj podjetij, ki so dejansko družbe z več družbeniki, nekoliko manj pogosto. Read more…

Blagovna znamka je, poleg patenta, avtorske pravice in geografske označbe, ena izmed oblik intelektualne lastnine. Ker je pomembna predvsem za zaščito produktov in storitev gospodarskih subjektov, se blagovno znamko bolj natančno smatra kot industrijsko lastnino. Njen glavni namen je omogočiti razlikovanje med produkti in storitvami, prav tako pa deluje kot garancija za kakovost. Na podlagi blagovne znamke lahko tudi sklepate o izvoru blaga, podjetja pa se zavedajo tudi njene reklamne funkcije.

Blagovna znamka je vsak znak ali kombinacija znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati. Bolj podrobno so blagovna znamka in druge oblike intelektualne lastnine opredeljene v dveh zakonih: Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah ter Zakon o industrijski lastnini. Read more…

Velikokrat se zgodi, da svojih lastnih idej ne moremo realizirati in udejanjiti v podjetju, kjer smo zaposleni. Pravzaprav je ogromno že to, če smo sploh zaposleni. In če nismo? Potem je ena od možnosti zagotovo samozaposlitev. Kaj to pomeni? Pomeni, da si v veliki večini odvisen sam od sebe, skrbiš, da s svojo zaposlenostjo, delavnostjo in marljivosti uspeš preskrbeti sebe. Pomeni, da si s srcem in dušo v svojem podjetju, da si z mislimi in telesu predan svojim idejam.

Kaj potrebujete za samozaposlitev?

Vsekakor je prvi pogoj ideja in želja, da to storite in uresničite. Ob tem potrebujete še poklic, ki omogoča samozaposlovanje. Red, disciplina, bogate delovne izkušnje, človekoljubnost in pripravljenost delati … to so vrline, ki so pomembne in vodijo k uspehu. Read more…

Nigerija s posplošenim postopkom registracije podjetja, bo poskusila pritegniti nove, domače, predvsem pa tuje investitorje, zato je uvedla spletno nadzorno ploščo, imenovano NigeriaFormations, preko katere lahko po hitrem postopku registrirate podjetje, ponuja pa tudi možnost spletne poslovne pomoči.

NigeriaFormations je plod iniciative nigerijske vlade, ki si izjemno želi svežega kapitala in poslovne aktivnosti tujih investitorjev. Z njo bodo tisti, ki si bodo želeli poslovati v Nigeriji in registritati podjetje v tej afriški državi, to dosegli brez pretiranega napora. Read more…

Čiščenje

Pospravljanje ali čiščenje pomeni odstranjevanje madežev iz raznih predmetov. Čisti se lahko vse kar se umaže, ali pa si samo želimo lepšega izgleda. Največ stvari in madežev lahko očistimo s krpo in vodo. Večje in bolj trdovratne madeže pa očistimo z zato namenjenimi čistili, ki ponavadi vsebujejo alkohol, aceton, bencin in druge hlapne tekočine. Pri čiščenju moramo biti pozorni na namen predmetov. Če je predmet tehnične narave je veliko možnosti, da vsebuje električne komponente, katere bi jih razne tekočine z lahkoto uničile. Pri takih predmetih je najboljše čistiti s suho ali samo malo navlaženo krpo. Pri predmetih, ki pa nimajo nobene notranjosti in so iz materjalov kot so les, marmor, aluminij, porcelan… pa lahko z lahkoto čistimo z vodo. Čiščenje z vodo je najbolj zaželjeno, saj voda kot tekočina ni nevarna ljudem.

Read more…

Za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo ali na kratko d.o.o. potrebujete ustanovitveni kapital. Ta znaša najmanj 7.500 evrov. Ker gre za zakonsko določbo, ki jo ureja Zakon o gospodarskih družbah, vam pristojne institucije ne bodo dovolile ustanoviti d.o.o., če tega zneska nimate. Zakon sicer dopušča, da je ustanovitveni kapital bodisi v denarni obliki bodisi v obliki stvarnih vložkov. Stvarni vložki so lahko delovna sredstva, ki jih bo podjetje uporabljalo pri izvajanju svojega poslovnega procesa. Kot osnovni kapital se lahko vpišejo tudi nepremičnine. Lahko gre za poslovne prostore, ki preidejo v last podjetja, ko se vpišejo pod ustanovitveni kapital, lahko gre za zemljišča, kjer bo podjetje v prihodnosti zgradilo skladišča ali proizvodne hale. Pod ustanovitveni kapital pa se lahko vpišejo tudi vrednostni papirji, kot so delnice, obveznice ali pa kakšni finančni derivati. Največji problem za podjetnike, ki šele ustanavljajo svoje prvo podjetje, je prav zagotovitev tega ustanovitvenega kapitala. Vendar pa obstaja zelo preprosta in elegantna rešitev: nakup d.o.o. Read more…